COMBO THANH MÁT 2

COMBO THANH MÁT 2

Giá: 24,000₫

Tàu hũ dứa, thạch matcha, trân châu trắng, hạt chia, sốt việt quất, nước đường hoa nhài

Bình luận

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Special Food

Tàu hũ đá, sương sáo, nước dừa 

19,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, thạch matcha, nước đường hoa nhài 

19,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, hạt chia, nước đường hoa nhài 

21,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, thạch matcha, nước đường hoa nhài

21,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, hạt chia, nước đường hoa nhài

19,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, trân châu đen, nếp cẩm, sương sáo, dừa sấy, nước dừa

26,000₫