COMBO 3

COMBO 3

Giá: 49,000₫

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Bình luận