COMBO 2

COMBO 2

Giá: 51,000₫

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Bình luận