Special Food

Sữa chua, nếp cẩm

24,000₫

Special Food

Sương sáo, bánh flan

24,000₫

Special Food

Sương sáo, hạt chia, nước đường hoa nhài

20,000₫

Special Food

Sữa chua, việt quất

24,000₫