Special Food

0₫

3 LOẠI TÀU HŨ ĐẬU ĐỎ

Tàu hũ đá, tàu hũ dứa, tàu hũ gấc, đậu đỏ

Special Food

0₫

3 LOẠI TÀU HŨ NHA ĐAM

Tàu hủ đá, Tàu hũ dứa, Tàu hủ gấc, nha đam

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ

Tàu hũ đá, nước đường gấc, nước cốt dừa

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ BÁNH FLAN

Tàu hũ đá, bánh flan, nước đường gấc, nước cốt dừa

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ ĐƯỜNG HOA NHÀI

Tàu hủ đá, nước đường hoa nhài

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ HẠT SEN

Tàu hũ đá, hạt sen, nước đường hoa nhài

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ NẾP CẨM

Tàu hũ đã,nếp cẩm, nước đường gấc, nước cốt dừa

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ SẦU RIÊNG

Tàu hũ đã, sầu riêng, nước đường gấc, nước cốt dừa

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ SƯƠNG SÂM

Tàu hũ đá, sương sâm, nước đường hoa nhài

Special Food

0₫

TÀU HŨ DỨA NẾP CẨM

Tàu hũ dứa, nếp cẩm, nước đường gấc, nước cốt dừa

Special Food

0₫

TÀU HŨ DỨA SƯƠNG SÁO

Tàu hũ dứa, sương sáo, nước đường hoa nhài

Special Food

0₫

TÀU HŨ HẠT SEN

Tàu hũ nóng, hạt sen