Special Food

0₫

TÀU HŨ SƯƠNG SÁO

Tàu hũ nóng, sương sáo

Special Food

0₫

TÀU HŨ HẠT SEN

Tàu hũ nóng, hạt sen

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ ĐƯỜNG HOA NHÀI

Tàu hủ đá, nước đường hoa nhài

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ SƯƠNG SÂM

Tàu hũ đá, sương sâm, nước đường hoa nhài

Special Food

0₫

TÀU HŨ DỨA SƯƠNG SÁO

Tàu hũ dứa, sương sáo, nước đường hoa nhài

Special Food

0₫

TÀU HŨ ĐÁ HẠT SEN

Tàu hũ đá, hạt sen, nước đường hoa nhài

Special Food

49,000₫

COMBO 3

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Special Food

51,000₫

COMBO 2

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Special Food

49,000₫

COMBO 4

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Special Food

29,000₫

KHOAI TÂY

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Special Food

49,000₫

COMBO 1

10 cá viên chiên, 10 bò viên chiên, 5 trứng chiên xù, 60g gà chip

Special Food

0₫

3 LOẠI TÀU HŨ NHA ĐAM

Tàu hủ đá, Tàu hũ dứa, Tàu hủ gấc, nha đam