Special Food

Tàu hũ đá, sương sáo, nước dừa 

14,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, thạch matcha, nước đường hoa nhài 

14,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, hạt chia, nước đường hoa nhài 

12,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, thạch matcha, nước đường hoa nhài

15,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, hạt chia, nước đường hoa nhài

13,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, trân châu đen, nếp cẩm, sương sáo, dừa sấy, nước dừa

19,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, bánh pudding trứng, sương sáo, thạch matcha, nước dừa

19,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, thạch trái cây, sương sáo, nếp cẩm, sốt việt quất, nước dừa

19,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, bánh pudding trứng , thạch matcha, nước đường hoa nhài

19,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, thạch matcha, trân châu trắng, hạt chia, sốt việt quất, nước đường hoa nhài

19,000₫

Special Food

Nhấp vào để chọn topping cụ thể

4,000₫