Special Food

49,000₫

COMBO 1

10 cá viên chiên, 10 bò viên chiên, 5 trứng chiên xù, 60g gà chip

Special Food

51,000₫

COMBO 2

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Special Food

49,000₫

COMBO 3

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Special Food

49,000₫

COMBO 4

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô

Special Food

29,000₫

KHOAI TÂY

60g khoai tây chiên, 12 viên bò viên, 1 chả cá trứng cút, 2 viên hồ lô